Nyt medlem

Velkommen
Bestyrelsen i Store Heddinge Borger – og Handelsstandsforening byder dig/jer velkommen til foreningen – det er dejligt med flere øjne og kræfter.

Borger- og Handelsstandsforeningen står for – og tager sig af:

  • En Aktiv Handelsby
  • Opsætning og vedligeholdelse af foreningens flagallé.
  • De høje flagstænger ved byens indfaldsveje.
  • To “Byfester” arrangementer, som afholdes mellem juni og august
  • Julebelysning – opsætning, vedligeholdelse og tænding af byens juletræ.
  • Loppemarkeder og aktiviteter hen over sommeren

Foreningens generalforsamling afholdes i marts måned, hvor kontingent og åbningstider bliver drøftet. Julemødet afholdes normalt i november, hvor julens aktiviteter og åbningstider bliver gennemgået. Her er man meget velkommen til at tage sit personale med. Vi hygge os med lidt godt at spise – en god optakt til den travle tid.

Udover ovennævnte opgaver deltager foreningen i møder med Stevns Kommune ang. diverse sager.

Vi håber, du vil være medlem af Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening og glæder os til det fremtidige samarbejde.

Kontingent

Medlemskontingentet er for ordinære forretninger i byen er årligt kr. 6.000 og opkræves med kr.1.500 hvert kvartal. Der er flere muligheder for medlemsskab af foreningen, bla. liberalt erhverv mm. så kontakt os venligst for specifik kontingent.

Medlemskontingent for privat personer er 200,- årligt og 500,- for foreninger.

Kontakt formand Tim Warner for medlemskab på info@twoteknik.dk eller 40889491