Bestyrelsen anno 2023

Bestyrelsen har konstitueret sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen

Formand:
Næstformand:

Mette Krogh Olsen
naestformand@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Kasserer:

Bo Drews Henriksen
kasserer@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Sekreter:

Preben Korsiara

Bestyrelsesmedlem:

Mette Krogh Olsen

Bestyrelsesmedlem:

Christina Apel Johansen

Bestyrelsesmedlem:

Natsaja lundh

Supplleant

Preben Korsiara

Bestyrelse medlem

Jeannette Hampen

Bestyrelse medlem

Revisor:

Steen Kjær

Her er vedtægter til Store Heddinge Borger og
Handelsstandsforening

Læs vedtægter