Bestyrelsen anno 2024

Bestyrelsen har konstitueret sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen

Formand fungerende
Næstformand:

Mette Krogh Olsen
naestformand@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Kasserer:

Mette Krogh Olsen
kasserer@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Sekreter:

Preben Korsiara

Formand:

Winnie Larsen

Bestyrelsesmedlem:

Christina Apel Johansen

Bestyrelsesmedlem:

Jette Brandholt Lynge

Supplleant

Preben Korsiara

Bestyrelse medlem

Revisor:

Steen Kjær

Her er vedtægter til Store Heddinge Borger og
Handelsstandsforening

Læs vedtægter