Bestyrelsen anno 2020

Bestyrelsen har konstitueret sig selv  umiddelbart efter generalforsamlingen den 19. oktober 2020.

Formand:
Næstformand:

Morten Petersen
naestformand@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Kasserer:

Camilla Friis
kasserer@handelsstands
foreningen.dk

T; +45xx xxxx

Sekreter:

Camilla Friis,

Bestyrelsesmedlem:

Line Krogh Lay

Bestyrelsesmedlem:

Birgit Heinsen

Supplleant

Preben Korsiara

Revisor:

Leif Rasmussen

Her er vedtægter til Store Heddinge Borger og
Handelsstandsforening

Læs vedtægter