Historie om Store Heddinge

Store Heddinge kendes som købstad fra begyndelsen af 1200-tallet under navnet Magleheddinge eller Heddingemagle. Navnet Store Heddinge kendes fra 1500-tallet. Byen er anlagt inde i landet, men har brugt havnene ved Rødvig og Gjorslev (Bøgeskoven) som udskibningssted.

Store Heddinge Handelsstandsforening blev den 31. januar 1878 stiftet af driftige handelsfolk.
Omtale af byen har altid været : Store Heddinge, et godt sted at handle.

I 871 fik Store Heddinge sine købstadsrettigheder, pga. sin beliggenheden som hovedby på Stevns

Foreningen fik ved sin oprettelse den 31. januar 1878 som første bestyrelse købmændene Gustav Grønvold (formand), D. Leerbech (sekretær), Otto Thomsen (kasserer) og Jacob Hansen (revisor). Af handelsfirmanavnene fra stiftelsen eksisterer nu efter 100 års forløb kun 6t: Grønvold. Endnu ved 75 års jubilæet var der vderligere to: Richter og Thorvald Bech.

I øvrigt startede handelsstandsforeningen med 15 medlemmer.

Store Heddinge centrum har forandret sig meget mens Handelsstandsforeningen har eksisteret Her skal indsættes billeder fra torvet. 1 fra gl.dage og et fra nyere tid

Nogle sager fra den nyere tid kan der nævnes

I 1931 arrangerede foreningen for første gang udsmykning af gaderne med gran og guirlander.

I november 1932 tilsendtes gennem Provinshandelskammeret en protestskrivelse til regering og rigsdag mod den nye lukkelov, som påbød lukning om lørdagen kl. 8. Det ville man have ændret til kl. 9. (Disse klokkeslæt altså om aftenen – nu lukkes der, som bekendt, ved middagstid).

Torvet Store Heddinge 1906Torvet anno 2018
Vandtårnet i Store Heddinge