Handelsstandsforeningens Regnskaber

Resultatopgørelse 2020 (budget2021)